Regler Riksserien

Vi har fått mycket frågor kring hur matcherna ska spelas och kommer här inför hösten att förtydliga reglerna så att alla gör likadant