Medlemsförmåner

Bowlingföretagarna har en hel del förmånliga avtal som medlemmar kan ta del av
  • Lägre Pris på Banbesiktning
  • Ligaservice
  • Personalliggare
  • Barn Bowlar Gratis
  • Kortdragningsavtal
  • Försäkringsbolag
  • GB Glass
  • Svenska Spel
  • Åbro Bryggeri
  • Svensk Cater


Du hittar utförlig information efter inloggnig