Tidningen Svensk Bowling

Bowlingföretagarna ger ut en 8-sidig tidning som levereras till våra medlemshallar.
Tidningen försöker spegla de positiva saker som händer inom Svensk Bowling