Riksserien inställd

Riksserien 2020-2021
Tyvärr kan vi inte se att det kommer att gå att genomföra 2020-2021 års Riksserie. Vi har därför beslutat att avbryta Riksserien. Vi hoppas att vi ska kunna starta en ny serie med start hösten 2021. En del av lagen har betalt avgiften för 2020-2021, dessa lag kommer att ha beloppet innestående till nästa säsong. Om ni ändå önskar få beloppet återsänt så skicka ett meddela till mig.

Med hopp om en ljusare framtid


Hälsar
Johan Rundgren
Panterbowlingen

Riksserien Herr
2020-2021
inställd

Riksserien Dam
2020-2021
inställd