Periodisk banbesiktning

SBHF utför på SvBF uppdrag regelbunden banbesiktning av Sveriges bowlinghallar
Besiktningen sker i intervaller av två år av oss utsedda besiktningsmän. För att kunna få sanktionerat tävlingsspel av SvBF krävs godkända banor.
Våra medlemsföretag får på automatik banorna besiktigade medans icke medlemmar får besiktning utförd efter begäran.
Om banorna ej uppfyller ställda krav har SvBF rätt att förbjuda sanktionerat tävlingsspel.

Om hallen inte har tävlingsspel krävs ingen besiktning.

Här under finner du avgifter samt kontaktuppgifter till din besiktningsman.

Ansvarig för besiktningsverksamheten är:
Lars-Åke Lindh "Fidde" Örebro 070-674 97 39