Information om Stim o Sami

Läs om varför STIM kommer ut och knackar på Er halldörr
Avtalet med STIM är uppsagt så tillvida att STIM själva fakturerar istället för att vi gör det.
Detta från och med 2012-01-01
Detta beror på att ett flertal bowlinghallar har till oss uppgivit uppgifter som inte stämmer då STIM gjort stickprovskontroller.
Stim har fortfarande ett ”Bowlingavtal” som är baserat på överenskommelsen mellan oss och STIM.
För år 2012 är avgiften 112 kr per bana. Under tiden 2009 – 2011 har den varit 109 kr per bana.
Priset ökar med ökningen i KPI.
Den så kallade evenemangsavgiften har ökat från 155 kr till 160 kr för 2012.
De hallar som har separat servering (restaurang) går på den generella tariffen.
Gå in på www.stim.se, se längst ner till höger på sidan så finner du en länk till ”blanketter”.
Klicka sedan på ”Priser och villkor 2012”. Där finns tarifferna för bl.a.

• Disko, dans, bar, dj
• Livemusik
• Servering


Sami


100,93 kr/bana
199,67 kr / tillfälle med diskotek/dans