Information om Stim o Sami

Läs om varför STIM kommer ut och knackar på Er halldörr
Avtalet med STIM är uppsagt så tillvida att STIM själva fakturerar istället för att vi gör det.
Detta från och med 2012-01-01
Detta beror på att ett flertal bowlinghallar har till oss uppgivit uppgifter som inte stämmer då STIM gjort stickprovskontroller.
Stim har fortfarande ett ”Bowlingavtal” som är baserat på överenskommelsen mellan oss och STIM.
För år 2012 är avgiften 112 kr per bana. Under tiden 2009 – 2011 har den varit 109 kr per bana.
Priset ökar med ökningen i KPI.
Den så kallade evenemangsavgiften har ökat från 155 kr till 160 kr för 2012.
De hallar som har separat servering (restaurang) går på den generella tariffen.
Gå in på www.stim.se, se längst ner till höger på sidan så finner du en länk till ”blanketter”.
Klicka sedan på ”Priser och villkor 2012”. Där finns tarifferna för bl.a.

• Disko, dans, bar, dj
• Livemusik
• Servering


Sami


Som medlem i SBHF har vi förhandlat fram ett bra pris för musik i din bowlinghall.. SBHF fakturerar er en gång om året.
Ett generellt pris för musik i banområdet plus 10 meter bakom, vilket täcker de flesta hallar.
Du måste dock betala för andra ytor som klubbrum och restaurang och pubavdelning i hallen.


SAMI

6 vanliga frågor och förklaringar – det viktigaste om musikanvändningen i din bowlinghall!
Jag spelar bara Spotify och betalar för det. Måste jag ändå betala till SAMI?
Ja. Musikavtalet med SAMI tecknar du för att kunna spela upp musik offentligt. Det ingår inte i avtalet med Spotify. Du vet väl att du behöver Spotifys avtal för företag om du vill använda deras tjänst i din verksamhet?

Varför måste jag betala?
Enligt upphovsrättslagen har artister och musiker rätt till ersättning när deras musik spelas offentligt i olika sammanhang. SAMI har i uppdrag att samla in ersättning från musikanvändare och betala ut den till artister och musiker som medverkat på låtarna. Har ni musik i er verksamhet är ni juridiskt skyldiga att meddela SAMI och Stim.

Vad är skillnaden mellan SAMI och Stim?
Vi företräder olika rättighetshavare. SAMI företräder artister och musiker – utövarna som spelar och sjunger på en låt. Stim företräder musikskaparna som har skrivit text och musik. Upphovsrättslig ersättning måste betalas till båda organisationerna.
Vad menas med offentligt framförande?
Alla framföranden som inte sker inför helt slutna kretsar är offentliga. När musik spelas bland vänner och bekanta i ett slutet privat umgänge är framförandet inte offentligt.

Vad kostar det?
SAMI har tillsammans med SBHF tagit fram ett branschförhandlat pris där ni har ett fast pris per bana per år, det sträcker sig också 10 meter bort från banorna. Har ni musik i övriga ytor som exempelvis restaurang, bar, uteservering, övervåning så är ni skyldiga att meddela det till SAMI så att vi kan komplettera ert avtal med de uppgifterna. Då tillkommer en kostnad baserat på antalet öppetdagar och ytan ni spelar musik på.
Priset är 105,26 kr per bana om ni spelar musik från streaming, CD eller dylikt och 113,16 kr per bana om ni har radio och/eller TV.

Vad får jag ut av det?
Det finns flertalet studier som visar att försäljning ökar, kunder stannar längre, medarbetare blir mer motiverade och att man lättare kommer ihåg varumärket. Det skapar en atmosfär, sätter prägel på verksamheten och är en del av inredningen. Musik är dessutom något som genomsyrar oss som människor och väcker känslor, både medvetet och omedvetet. Det får oss att känna sig avslappnade, glada, ledsna, euforiska m.m. Med andra ord stärker det er verksamhet på flertalet plan.
Har du fler frågor? Tryck här!
Du är också välkommen att kontakta oss på 08-453 34 80 eller marknad@sami.se