Facebook

Gå med i vår Facebookgrupp där vi pratar pensionärsbowling

Johan Informerar

Riksserien 2020-2021
Nu närmar sig hösten och bowlingsäsongen stundar. Många känner fortfarande stor oro för att vistas bland andra människor och samtalen till mig har varit många. Så här långt är det glädjande nog bara ett fåtal lag som avstått att medverka i årets Riksserie. Här är planen för hur serien ska genomföras.

Vi flyttar fram starten till vecka 41 istället för vecka 37. Vårsäsongen startar vecka 2 och spelas då jämn vecka. serien är som vanligt med 3 matcher mot varje lag vilket gör totalt 15 omgångar.
Veckor som vi spelar:
41,43,45,47,49,51,2,4,6,8,10,12,14,16,18. Ni får naturligtvis spela matchen tidigare än den bestämda veckan, men redovisa resultatet rätt vecka.
Matchlottning och lösenord finns nu att läsa


Hälsar
Johan Rundgren
Panterbowlingen

Panterbowling

Panterbowling är ett samarrangemang mellan Sveriges Bowlinghallars Förbund (SBHF)och Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet. Verksamheten vänder sig till PENSIONÄRER som fyller 55 år under gällande spelår, som f n är 1/7 2020 - 30/6 2021.

Vi bedriver seriespel i Riksserien.

Har du några frågor så kontakta kansliet:

Telefon 08-81 75 50
E-post panterbowling@sbhf.se

eller Johan Rundgren: 08-81 75 50

eller per brev:
SBHF/Panterbowling
Importörvägen 9
120 44 Årsta


Sveriges Bowlinghallars Förbund (SBHF) har tagit fram ett program, som för många rapporteringsansvariga, underlättar att avrapportera matchresultaten från seriespelet i Riksserien.