Riksserien omg 3

Viktigt meddelande angående omg 3 i Riksserien
En del av våra lag vill inte spela Riksseriens omgång 3 som ska spelas vecka 45. Vi förlänger omgång 3, 4, 5 till att spelas senast vecka 51

Riksserien 2020-2021 inställd

Riksserien 2020-2021
yvärr kan vi inte se att det kommer att gå att genomföra 2020-2021 års Riksserie. Vi har därför beslutat att avbryta Riksserien. Vi hoppas att vi ska kunna starta en ny serie med start hösten 2021. En del av lagen har betalt avgiften för 2020-2021, dessa lag kommer att ha beloppet innestående till nästa säsong. Om ni ändå önskar få beloppet återsänt så skicka ett meddela till mig.

Med hopp om en ljusare framtid


Hälsar
Johan Rundgren
Panterbowlingen

Panterbowling

Panterbowling är ett samarrangemang mellan Sveriges Bowlinghallars Förbund (SBHF)och Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet. Verksamheten vänder sig till PENSIONÄRER som fyller 55 år under gällande spelår, som f n är 1/7 2020 - 30/6 2021.

Vi bedriver seriespel i Riksserien.

Har du några frågor så kontakta kansliet:

Telefon 08-81 75 50
E-post panterbowling@sbhf.se

eller Johan Rundgren: 08-81 75 50

eller per brev:
SBHF/Panterbowling
Importörvägen 9
120 44 Årsta


Sveriges Bowlinghallars Förbund (SBHF) har tagit fram ett program, som för många rapporteringsansvariga, underlättar att avrapportera matchresultaten från seriespelet i Riksserien.