Riksserien

Panterbowling

Panterbowling är ett samarrangemang mellan Sveriges Bowlinghallars Förbund (SBHF)och Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet. Verksamheten vänder sig till PENSIONÄRER som fyller 55 år under gällande spelår, som f n är 1/7 2023 - 30/6 2024.

Vi bedriver seriespel i Riksserien.

Har du några frågor så kontakta Johan Rundgren
Telefon 070-5929118
E-post panterbowling@sbhf.seeller per brev:
SBHF/Panterbowling
Snickarvägen 29
632 23 Eskilstuna


Sveriges Bowlinghallars Förbund (SBHF) har tagit fram ett program, som för många rapporteringsansvariga, underlättar att avrapportera matchresultaten från seriespelet i Riksserien.