Bilder från mässområdet 2019

Evenemangsinformation


Seminarier tisd. 2 april

Här kommer de företag som håller seminarie på båten
Tiderna är preliminära och kommer att fastställas på båten

11.00 Be Beter Online Bli bäst på sociala medier.
13.00 NAG och Leasia Group AB Verksamhetstränder och Interactiv bowling
14.00 Airam Lägre elräkning med rätt belysning
14.30 Austman Display och ledskärmssystem
15.00 Almega Hur påverkas du av den nya karenslagen


Anmälda hallar

Bowlinghall
Bellevuestadions Bowling
Bowlingcafét i Borås
Bowlingmagasinet i Värnamo
Bowl-O-Rama
Flens Bowlingcafé
Gisle Bowling
HAGA Bowling
Hällefors Bowlinghall
Katrinedals Bowling
New Bowl Center Gullmarsplan
Nybro Bowlingcenter
Nässjö Bowling Center
Fagersta Bowlinghall
O' Learys Köping Bowling o Restaurang
STEMA Bowling Örnsköldsvik
Vetlanda Bowlinghall
Ängelholms Bowling
Sala Bowlinghall
Uncle Joe´s
Strajk Alley
Hässleholms Bowlinghall
Tollarp
Stånga Bowlinghall
Hudiksvalls Bowlinghall
Bowlingkompaniet Skellefteå
Strike & Co Göteborg
Uddevalla Bowlinghall
Olympia Bowling
Forshallens Bowlingcenter
Eskilstuna Bowlingcenter
Bowling City Jönköping
Ten Lanes
Mörlanda Bowling & Cafe
Lunds Bowlinghall
Kungsbacka Bowling
Täby Bowling & Restaurang
Backa Bowlingcenter
Strike & Co Örebro
Marks Bowling
Mjölby Bowling
TE Bowling Torsby
Storumans Bowling
Lumber & Karle
Härnösands Bowlingcenter
Bowl4Joy Vårby
Södra Bowlinghallen
Kungsholmens Bowlinghall
Kingpin Bowling
Eslövs Bowling
Karlskoga Bowlinghall
Brännnkyrka Bowlingcenter
Nynäshamns Bowlinghall
O'learys Bowling Skövde
Arena Bowl Götene
Birka Bowling

BOWLINGAWARDS

I samband med Galamiddagen kommer ett antal priser att delas ut.
Här följer de nominerade i respektive klass

Årets Bowlinghall

JPM Bowling i Karlskoga och Eslövs bowlinghall

Årets Designpris

Katrinedals Bowling och Bowling City


Årets Entreprenör

Halin/Lindström i Borås och Patrik Backe i Helsingborg

Årsmötesinformation

Årsmötet är den 1 april kl 17.00


FÖREDRAGNINGSLISTA SAMT DAGORDNING VID SBHF:S ÅRSMÖTESFÖRHANDLINGAR MÅNDAG 1 APRIL 2019. KLOCKAN 17.00 SVENSK TID PÅ SILJA LINE SERENADE.

1. Årsmötet öppnas
2. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
3. Fastställande av röstlängd för mötet
4. Fastställande av föredragningslista
5. Val av ordförande för mötet
6. Val av sekreterare för mötet
7. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare att jämte ordf. justera mötesprotokollet
8. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse
9. Föredragning av kassörens rapport, resultat- och balansräkning
10. Föredragning av revisors berättelse
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret
12. Val av ordförande för en tid av ett år
Avgående: Daniel Rönnbäck, Boden
13. Val av tre ledamöter för en tid av två år
Avgående:Peter Alm, Stockholm. Peter Andersson, Ängelholm. Lars Gardell, Örebro
13b Fyllnadsval av 1 ledamot för en tid av 1 år
Avgående: Hampus Thorstensson, Kungälv
14. Val styrelsesuppleanter för en tid av ett år 1-3 st.
Avgående: Jörgen Kågström, Skellefteå.
15. Val av revisor samt revisorssuppleant
Avgående revisor: Börje Hultgren, Värnamo. Suppleant Lars Hedqvist, Luleå
16. Val av valberedning för en tid av ett år
Avgående: Hans Johansson, Göteborg. Christian Halin, Borås
17. Motioner som stadgeenligt inlämnats av distriktsförbund, medlem eller ställts av styrelsen
18. Föreningsavgifter nästkommande verksamhetsår. Föreningen samt SBHF service AB
19. Avskrivning av ej inbetalda medlemsavgifter
20. Beslut om ersättning till styrelse och revisorer
21. Priser, utmärkelser, avtackningar
22. Mötets avslutande

Bilder från mässområdet 2019

Minimässa

Minimässan startar 2 april kl 10.00

Följande utställare finns med på årets resa
Företag Bransch Hemsida
Orbotech Städlösningar www.orbotech.se
Almega Arbetsgivarorganisation www.almega.se
Open Solution Kassahantering www.opensolution.se
Söderberg o Partners Försäkringslösningar www.soderbergpartners.se
Bokad Bokningslösning för bowling o mat www.bokad.se
Leasia Group AB Finansiella lösningar www.leasiagroup.se
Airam Belysningssystem www.airam.fi/se/
Austman Display- och ledskärmssystem www.austman.se/
Bex Sport AB Shuffleboard m.m. www.bordsspelbutiken.se
Bowltech Bowlingutrustning www.bowltech.se
Solidsport Bowling-TV www.solidsport.com
Lanetalk Online Scoring www.lanetalk
Varsego Glass o livsmedel www.varsego
Nordic Amusement Group Bowling och simulatorutrustning www.nordicamusementgroup.com
Bowl IT Scoringsystem www.bowlit.se
Rainbowl Bowlingutrustning www.rbbowl.com
Svensk Publikreklam Reklam i Bowlinghallar www.svenskpublikreklam.se
Strike Maker Bowlingutrustning www.strike-maker.com
Be Better Online Marknadsföring på nätet https://www.bebetteronline.se/
Top Ten AB Hot Snacks www.hotsnacks.com
Bowlingpartner Digitala skärmar www.bowlingpartner.se
Svensk Cater Matvaruleverantör www.svenskcater.se
Meriq Scoring och bokningslösningar www.meriq.se
VBS Bowling Bowlingutrustning www.vbsbowling.se
Gevalia Kaffeleverantör www.jdeprofessional.se/varumarken/gevalia/
Åbro Bryggeri Dryckesprodukter www.abro.se

Information till utställare